Pædagogisk udvikling

På dagtilbudsområdet i Vordingborg Kommune har vi det seneste år arbejdet på at udvikle den pædagogiske indsats, så tilbuddene til dit barn og dig bliver endnu bedre. Arbejdet er mundet ud i et Fælles Pædagogisk Grundlag for alle dagtilbud i kommunen.

 

Fælles Pædagogisk Grundlag                                    

Det Fælles Pædagogiske Grundlag giver et fælles afsæt for hele dagtilbudsområdet i Vordingborg Kommune og betyder, at de enkelte dagtilbud får et fælles sprog, en fælles platform at arbejde ud fra og en fælles tilgang til det enkelte barn.

Målet er, at vi tydeliggør sammenhængen mellem det, vi gør i daginstitutionerne, og det I som forældre gør i hjemmet. Vi har også udarbejdet overordnede læreplaner for dagtilbudsområdet, som skal vejlede og inspirere medarbejderne yderligere i deres indsats for at øge kvaliteten af det vigtige pædagogiske arbejde med børnene.

Information til forældre (e-pages version)

 

Overordnet læreplaner for dagtilbudsområdet

I Vordingborg Kommune arbejder vi med læreplaner både i forbindelse med det daglige arbejde, men også i forbindelse med planlagte processer, hvor der er sat mål for børnenes læring. Der er udarbejdet 4 overordnede læreplaner, som er gældende i Vordingborg Kommunes Dagtilbud.

 

              

Læreplan 4-36 måneder       Læreplan 3 år                     Læreplan 4 år                   Læreplan 5 - 6 årige